Trình tải xuống video trên Twitter

Tải xuống Twitter Video & GIF từ Tweet

 

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng http://twitter.uelse.com, bạn biểu thị sự đồng ý của bạn để tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang này:
  1. http://twitter.uelse.com có ​​thể thay đổi Điều khoản theo thời gian. Khi những thay đổi này được thực hiện, http://twitter.uelse.com sẽ đăng Điều khoản sửa đổi tại đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản hiện hành thay đổi, việc sử dụng của bạn cấu thành sự chấp nhận Điều khoản được cập nhật.
  2. Dịch vụ này không có cách nào liên quan đến Twitter.
  3. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tải xuống các tài liệu có bản quyền.
  4. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tạo bản sao hoặc phân phối tài liệu đã tải xuống với dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào. Dịch vụ này chỉ dành cho sử dụng cá nhân.
  5. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào và muốn chặn tải xuống bất kỳ video nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email của chúng tôi bạn có thể tìm thấy trên trang chủ. Chúng tôi sẽ chặn việc tải xuống những video đó.
  6. Tất cả việc sử dụng dịch vụ đều do người dùng chịu rủi ro và http://twitter.uelse.com không chịu trách nhiệm về các tệp được tải xuống.
  7. Dịch vụ này không thể được sử dụng để phát triển trang web của bên thứ ba. Các trang web được phát hiện sử dụng dịch vụ này từ xa sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  8. Tất cả nội dung trên Twitter Video Downloader đều có bản quyền và thuộc về http://twitter.uelse.com.